Betaling av forskuddskatt personlig skatteyter

Har du skattepliktig inntekt eller formue du ikke blir trukket skatt av, skal du som regel betale forskuddsskatt. Det kan gjelde privatpersoner som har høy formue eller inntekter som det ikke trekkes skatt fra, for eksempel høye utleieinntekter eller gevinst på aksjer du har solgt.

Link til Skatteetaten

Dato

15 nov 2023

Tid

Hele dagen