Våre tjenester

Regnskap og bokføring

Vi frigjør hverdagen din til det du er god på, overlat regnskapet til oss, det er vi gode på! Vi hjelper deg med hele eller deler av regnskapet, du bestemmer.

Årsoppgjør

Endestasjonen for alle regnskap. Med basis i regnskapet utarbeider vi årsregnskap og all rapportering som kreves i denne forbindelse.

Lønn

En viktig del av din virksomhet. Vi sørger for at alle får lønn til riktig tid og som avtalt. Rapportering og oppfølging av offentlige krav.

Skattemelding

Skatter og offentlige avgifter slipper vi ikke unna. Vi sørger for at alle frister og krav overholdes.

Rådgivning

Vi har fokus på din verdiskaping og dine utfordringer i hverdagen. Vårt mål er å spille deg god, gi deg gode råd rundt både de store og små beslutningene. Vi bryr oss.

Våre tjenester

Regnskap og bokføring

Vi frigjør hverdagen din til det du er god på, overlat regnskapet til oss, det er vi gode på! Vi hjelper deg med hele eller deler av regnskapet, du bestemmer.

Årsoppgjør

Endestasjonen for alle regnskap. Med basis i regnskapet utarbeider vi årsregnskap og all rapportering som kreves i denne forbindelse.

Lønn

En viktig del av din virksomhet. Vi sørger for at alle får lønn til riktig tid og som avtalt. Rapportering og oppfølging av offentlige krav.

Skattemelding

Skatter og offentlige avgifter slipper vi ikke unna. Vi sørger for at alle frister og krav overholdes.

Rådgivning

Vi har fokus på din verdiskaping og dine utfordringer i hverdagen. Vårt mål er å spille deg god, gi deg gode råd rundt både de store og små beslutningene. Vi bryr oss.

Våre tjenester

Regnskap og bokføring

Vi frigjør hverdagen din til det du er god på, overlat regnskapet til oss, det er vi gode på! Vi hjelper deg med hele eller deler av regnskapet, du bestemmer.

Årsoppgjør

Endestasjonen for alle regnskap. Med basis i regnskapet utarbeider vi årsregnskap og all rapportering som kreves i denne forbindelse.

Lønn

En viktig del av din virksomhet. Vi sørger for at alle får lønn til riktig tid og som avtalt. Rapportering og oppfølging av offentlige krav.

Skattemelding

Skatter og offentlige avgifter slipper vi ikke unna. Vi sørger for at alle frister og krav overholdes.

Rådgivning

Vi har fokus på din verdiskaping og dine utfordringer i hverdagen. Vårt mål er å spille deg god, gi deg gode råd rundt både de store og små beslutningene. Vi bryr oss.