Lønn

Lønnsbehandling har utviklet seg betydelig de siste år, og spesielt viktig er det at man nå er nødt til å sende lønnsdata elektronisk.

Lønn er i dag mer kompleks hvor myndigheter årlig kommer til dels store endringer. Endringer innen områder som bilgodtgjørelse, diett, dekning treningsavgifter, HMS mm. Her kunne vi tatt med mange andre problemstillinger. Skatteetaten kommer for ordens skyld også med endringer løpende gjennom regnskapsåret.

Amanda Regnskap AS har høy ekspertise på lønn og er det et område vi nærmest forlanger at vi skal håndtere for våre kunder, så må det være rundt lønn.

Vi hjelper deg med alt av regnskap!

Tak kontakt med oss i dag for et uforpliktende tilbud