Leif Rune Sjursen
Daglig leder
975 85 973
sjursen@873462-www.web.tornado-node.net

Tronn Dyrstad
IT Ansvarlig

Team 1 Haugesund

Karina Jensen Thune
Avdelingsleder
Autorisert regnskapsfører

Ragnhild Sørensen Wik
Regnskapsmedarbeider
ragnhild@873462-www.web.tornado-node.net

Renata Tondel
Regnskapsmedarbeider

Maliwan Kristiansen
Regnskapsmedarbeider
maliwan@873462-www.web.tornado-node.net

Team 2 Haugesund

Svein Magne Larsen
Avdelingsleder
Autorisert regnskapsfører

svein_magne@873462-www.web.tornado-node.net

Marit Kårøy
Regnskapsmedarbeider
marit@873462-www.web.tornado-node.net

Irina Novoselova
Regnskapsmedarbeider
irina@873462-www.web.tornado-node.net

Hanna Frette
Regnskapsmedarbeider

Team Stavanger

Daniel Chaparian
Avdelingsleder
Autorisert regnskapsfører

Elena Andersen
Regnskapsmedarbeider

Annlaug Irene Gabrielsen
Regnskapsmedarbeider

Monica Idsøe Rønning 
Regnskapsmedarbeider